Strona główna

Analiza statystyczna

Analiza statystyczna to projekt mający na celu pomoc w wykonywaniu obliczeń statystycznych do badań naukowych, marketingowych czy biznesowych. Oferujemy również usługi przygotowania i publikacji ankiet internetowych. Aby przesłać zapytanie o wycenę, prosimy korzystać z formularza kontaktowego na stronie kontakt.

W zakres naszych usług wchodzą między innymi następujące analizy oraz interpretacje do nich:

 • Tworzenie tabel częstości;
 • Tworzenie tabel krzyżowych;
 • Testy Chi – kwadrat;
 • Współczynniki korelacji, w tym: V – Cramera, tau b Kendalla, rho Spearmana, r Pearsona;
 • Regresja;
 • Statystyki opisowe;
 • Badanie zgodności rozkładów zmiennej z rozkładem normalnym;
 • Badanie jednorodności wariancji;
 • Testy parametryczne (testy T dla prób zależnych i niezależnych, analiza wariancji);
 • Testy nieparametryczne (między innymi testy Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, Wilcoxona, Friedmana);
 • Analiza przeżycia, czułość i swoistość testów, krzywe ROC;
 • Różnego rodzaju ryciny stosownie do wykonanych obliczeń statystycznych;
 • Inne metody statystyczne zgodnie z zapotrzebowaniem i uzgodnieniami.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.