Test Chi Kwadrat

Test Chi-kwadrat

Dobrze oceniony przez odbiorców materiał filmowy na temat testu Chi-kwadrat ze strony YouTube.com

Autorka przedstawia sposób tworzenia tabel kontyngencji oraz obliczania między innymi testów chi-kwadrat, ilorazu wiarygodności chi-kwadrat, Dokładnego Testu Fishera wraz z ich podstawową interpretacja. Film polecany dla początkujących użytkowników programu SPSS oraz dla badaczy w początkowej fazie kariery.

Więcej materiałów na temat testów statystycznych oraz analiz statystycznych do badań naukowych w dziedzinach medycznych jest dostępne na stronach: statystyka.org.pl

Strona główna Magazyn statystyczny