Tworzenie wykresów skrzynkowych w programie SPSS

Wykres skrzynkowy
Wykres skrzynkowy bez oznaczeń

Tworzenie wykresów skrzynkowych w programie SPSS

Program SPSS umożliwia tworzenie wielu rodzajów rycin. Jednym z nich jest wykres skrzynkowy z miarami położenia.

Sposób tworzenia wykresu skrzynkowego w SPSS

Podstawowym sposobem wykonania wykresu tego rodzaju jest skorzystanie z edytora poleceni Syntax. Po uruchomieniu programu oraz edytora, należy w jego pole wkleić poniższy tekst:

„DATASET ACTIVATE ZbiórDanych1.
EXAMINE VARIABLES=VAR00002 BY VAR00003
/PLOT=BOXPLOT
/STATISTICS=NONE
/NOTOTAL.”

Wyjaśnienie oznaczeń w kodzie syntax:

  • ZbiórDanych1 – oznacza nazwę zbioru danych do którego ma być utworzony wykres skrzynkowy;
  • VAR00002 – oznacza zmienną ilościową, dla której ma być wykonany wykres skrzynkowy;
  • VAR00003 – oznacza zmienną grupującą która zdefiniuje poszczególne skrzynki.

Jeśli poszukujesz pomocy statystycznej w tym zakresie, przejdź na stronę: analiza statystyczna

Poniżej prezentujemy przykładowy wykres skrzynkowy wykonany w programie IBM SPSS 23.0.

Wykres skrzynkowy
Wykres skrzynkowy bez oznaczeń