Ogólnopolska konferencja naukowa rola statystyki

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ROLA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Organizatorzy:

 • Główny Urząd Statystyczny
 • Urząd Statystyczny w Kielcach

Miejsce konferencji:

Urząd Statystyczny, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2;
25-369 Kielce

Termin konferencji

14-15 września 2015 r.

Rada Programowa Konferencji

Prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Dr Sławomir Pastuszka – Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Agnieszka Piotrowska-Piątek – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach

Obszary tematyczne:

 • rola statystyki w procesie monitorowania rozwoju regionalnego;
 • kierunki i metody badań regionalnych i ich zastosowanie praktyczne;
 • diagnoza podstawą budowy strategii i programów rozwoju regionalnego;
 • wpływ funduszy unijnych na rozwój  i konkurencyjność regionów, ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego;
 • wymiar gospodarczy, społeczny  i terytorialny polityki spójności;
 • zintegrowane podejście do rozwoju jako klucz do inteligentnej, zrównoważonej Polski;
 • przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów Polski;
 • doświadczenia i efekty polityki spójności;
 • instrumenty polityki spójności jako narzędzie wsparcia dla regionów;
 • polityka zdrowotna, a polityka spójności;
 • polityka spójności oparta na faktach.

Zgłoszenia należy kierować do:

Urząd Statystyczny w Kielcach; ul. Zygmunta Wróblewskiego 2;  25-369 Kielce; fax.: 41 2499604

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.