Analiza statystyczna OSWESTRY

Analiza statystyczna OSWESTRY

Analiza statystyczna do kwestionariusza Oswestry powinna obejmować najpierw poprawne przygotowanie danych, następnie dopiero analizę wyników końcowych. Kwestionariusz składa się z 10 pytań, które dotyczą czynności życia codziennego, takich jak: intensywność bólu, samoobsługa, dźwiganie, chodzenie, siedzenie, stanie, spanie, życie towarzyskie, podróżowanie, praca zawodowa. Poszczególne odpowiedzi, zgodnie z kolejnością w każdym pytaniu są punktowane w następujący sposób:

  • A = 0 punktów
  • B = 1 punkt
  • C = 2 punkty
  • D = 3 punkty
  • E = 4 punkty
  • F = 5 punktów

Następnie punkty uzyskane w poszczególnych pytaniach należy zsumować, w ten sposób otrzymujemy skalę w której minimalna liczba punktów wynosi 0, maksymalna liczba punktów wynosi 50. Teraz możemy przejść do analiz statystycznych zgodnie z założeniami badania naukowego. Jeśli rozkład skali wyników ogólnych Oswestry jest zgodny z normalnym można stosować metody parametryczne do porównań grup, nie należy zapominać oczywiście o innych ograniczeniach tego typu metod, więcej na ten temat tutaj: magazyn statystyczny. Statystyki dla wyników cząstkowych można potraktować jak dla każdej skali o charakterze porządkowym, czyli w ramach statystyk opisowych można zastosować kwartyle, minimum, maksimum, do oceny istotności statystycznej różnic między grupami można wykorzystać test Manna – Whitenya lub Kruskala Wallisa.


Materiały

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Oswestry_Disability_Index
  2. Analiza statystyczna

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.